Prawie 100 tysięcy zlotych dla gminy Młodzieszyn na usuwanie folii rolniczej

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, ze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Młodzieszyn dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 98 800,00 zł na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
W ramach tego zadania w terminie do 30 stycznia 2021 roku zostanie poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu około 197,6 ton odpadów pochodzących od rolników prowadzących swoje gospodarstwa na terenie Gminy Młodzieszyn. 

Kwota dotacji została przyznana na podstawie ankiet, które do listopada 2019 roku składali rolnicy z terenu Gminy Młodzieszyn. Na tej podstawie zostało stworzone zapotrzebowanie ilościowe na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że Gmina Młodzieszyn otrzymała niemal maksymalną kwotę dotacji, o którą można było wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej. Jednocześnie informujemy, że rolnicy, którzy zgłosili się do tego programu składając w 2019 roku ankietę inwentaryzacyjną o dalszych jego etapach będą informowani bezpośrednio przez Urząd Gminy Młodzieszyn.

Related posts

Skip to content