OSP Budy Stare z grantem na zakup sprzętu

W dniu 7 października spotkaliśmy się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych by uroczyście odebrać czek na kwotę 5 000
złotych przyznany Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare w ramach programu „ORLEN dla Strażaków”.
Fundacja „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej fundatorem spółką PKN ORLEN od 20 lat organizuje Program „ORLEN dla Strażaków”. W tym roku po raz kolejny przekazała środki finansowe na zakup sprzętu dla Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straż Pożarnych. Wśród grantobiorców programu znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych.
Zanim jednak przyznano środki, jednostka musiała spełnić szereg wymogów formalnych dzięki którym mogła zakwalifikować się do grona szczęśliwców.
W tym roku złożono łącznie ponad 2200 wniosków przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski. Po analizie zgłoszeń wyłoniono 249 jednostki, które otrzymały darowiznę a OSP Budy Stare było jedną z nich.
Na uroczystym wręczeniu grantu obecni byli: poseł na Sejm RP Maciej Małecki, przedstawiciele grupy ORLEN, Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk oraz Sekretarz Gminy Młodzieszyn Anna Sobieraj, przedstawiciele zarządu OSP Budy Stare: Prezes OSP Mariusz Kornacki, Naczelnik OSP Marcin Kornacki, Skarbnik OSP Teresa Kornacka a także druhowie OSP Ewa Kornacka, Urszula Krakowiak i Krzysztof Żakowski.
Jesteśmy wdzięczni Fundacji za wyróżnienie i przyznanie dofinansowania. Szczególne podziękowania kierujemy do posła na Sejm RP Macieja Małeckiego za wykazaną inicjatywę i wsparcie.
Kwota zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem grantu i umożliwi doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt potrzebny do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
  • received_549631395783685
  • received_539084043517143
  • received_713586692488003
  • received_2300319120190566

Related posts

Skip to content