Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z wystąpieniem niedoboru wody w glebie co spowodowało  uszkodzenie roślin  w uprawach sadowniczych i rolniczych, informujemy rolników o powołaniu komisji do szacowania strat w uprawach.

Prosimy rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach o składanie wniosków w sprawie oszacowania  szkód. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 13 lub na stronie www.mlodzieszyn.pl   [POBIERZ]

Termin składania wniosków do dnia 5 lipca 2018 r.

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego  na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Zgodnie z raportem monitoringu suszy szacowaniu podlegają następujące uprawy: zboża ozime i jare, rzepak, rzepik, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki jeżeli trwa zbiór, rośliny strączkowe, łąki i pastwiska.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr tel. 46 864-17-59

Młodzieszyn, dnia 27.06.2018 r.

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk

Related posts

Skip to content