W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Ogłoszenie – odwołanie przetargu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 1774, 1777, z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn odwołuje wyznaczony na dzień 27 września 2016 r. na godz. 9.30 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Adamowa Góra, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 153/18 o pow. ogólnej 2947 m2, objętej księgą wieczystą Nr PL 10/00031783/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powodem odwołania przetargu są przygotowania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn ( http://mlodzieszyn.pl/ ), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Młodzieszyn ( http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/ ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

POBIERZ PDF

Skip to content