Odbiór ul. Chodakowskiej w Młodzieszynie za nami

W dniu 29 lipca 2020r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn”, tj. ulicy Chodakowskiej, realizowanej i nadzorowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie przy współfinansowaniu w kosztach inwestycji przez Gminę Młodzieszyn.

W odbiorze drogi uczestniczyli wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego Tadeusz Głuchowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska wraz z zastępcą Krzysztofem Zielińskim oraz pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk z przedstawicielem Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz przedstawiciel wykonawcy – firmy P.H.U. „PRIMA”.  

Inwestycja zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji pozwoliła na  kompleksowe wyremontowanie odcinka drogi o długości 0,990 km.

Zakres prac objął położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę i przebudowę wraz z poszerzeniem chodnika, przebudowę skrzyżowania, przebudowę zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą włącznie z przebudową przepustów pod zjazdami oraz odtworzeniem rowu wzdłuż przebudowanego odcinaka drogi. Prace objęły również wykonanie organizacji ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym. Za wykonawstwo odpowiadała firma P.H.U. „PRIMA”.

Koszt robót inwestycji wyniósł 1.735.775,00zł w tym pozyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 867.887,00zł. Pozostałą część kosztów wniosła Gmina Młodzieszyn w wysokości 25% oraz Starostwo Powiatowe również 25% całkowitego kosztu inwestycji.

Dziękujemy za współpracę i pozyskanie środków dla inwestycji realizowanej na terenie naszej gminy Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Sochaczewie oraz Panu posłowi Maciejowi Małeckiemu.

„Realizacja tego przedsięwzięcia to wynik bardzo dobrej współpracy pomiędzy Gminą Młodzieszyn, Starostwem Powiatowym w Sochaczewie oraz Powiatowym Zarządem Dróg. Dziękuję za współpracę i pozyskanie środków dla inwestycji realizowanej na terenie naszej gminy posłowi Maciejowi Małeckiemu.  Jestem pewna, że przebudowa jednej z głównych ulic Młodzieszyna, ucieszy zarówno naszych mieszkańców jak i innych użytkowników drogi. To kolejna udana inwestycja drogowa w naszej gminie.”- podkreśla Wójt Monika Pietrzyk

 • 116361001_627566034549703_5399233565048812731_n
 • IMG_8290
 • IMG_8309 (002)
 • 116424541_1003628566745902_6832937998539185475_n
 • IMG_8310 (002)
 • 116336272_2463742020582895_1952993637151188598_n
 • 116253693_314546269671651_3950149836656046949_n
 • 116598491_710299092852580_6792091066921614139_n
 • 116317113_894832294334556_2663809896251934081_n
 • 116795017_714625152426082_21310516956060081_n
 • 116350979_1437813789751250_1728320369241020288_n
 • 116652696_2706288436252244_4755876783466147525_n
 • 116435084_330297587988735_6233113503291678797_n
 • 116617518_1367075206829599_9213722678396012786_n

 

Related posts

Skip to content