Obwieszczenia o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr ewid. 510/1 położonej w obrębie geodezyjnym Juliopol gmina Młodzieszyn.

[pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/skanowanie0654.pdf”] [pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Raport-przet.-odp.-510_1-Juliopol1.pdf” title=”Raport przet. odp. 510_1 Juliopol(1)”]  [pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/uzup.-prowadzenie-przetwarzania-odpadów-innych-niż-niebezpieczne-Juliopol2.pdf” title=”uzup. prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne Juliopol(2)”] [pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/załącznik-do-wniosku1.pdf” title=”załącznik do wniosku(1)”]

Related posts

Skip to content