Obwieszczenia o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr ewid. 510/1 położonej w obrębie geodezyjnym Juliopol gmina Młodzieszyn.

skanowanie0654
Raport przet. odp. 510_1 Juliopol(1)
  uzup. prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne Juliopol(2)
załącznik do wniosku(1)

Related posts

Skip to content