W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Numer kontaktowy dla osób posiadających komputery i internet w ramach projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MŁODZIESZYN”

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie uwagi dotyczące internetu dostarczanego w ramach projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MŁODZIESZYN” należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta firmy ViaTelecome:
tel. 22 350 63 13.

Zgłoszenia dotyczące awarii przyjmowane są telefonicznie lub przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 do 15.

W dni wolne od pracy zgłoszenia są rejestrowane elektronicznie w trybie 24/7 (poczta głosowa), w takim przypadku beneficjent zobowiązany jest do podania pełnych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, przyczyna zgłoszenia. Zgłoszenia honorowane są od beneficjentów projektu lub ich pełnomocników zgłoszonych w projekcie.

Skip to content