Nowy wóz asenizacyjny dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

Szanowni Państwo, dnia 21 listopada 2019 r. do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie (ul. Wspólna 42) dostarczono nowy wóz asenizacyjny o pojemności 10 m3. Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb GZGK sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środków  pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie  dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej gminnej inwestycji.

wojewódzki fundusz

Related posts

Skip to content