W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Nowy chodnik przy ul. Chodakowskiej w Młodzieszynie

Informujemy naszych mieszkańców o wykonanym remoncie części chodnika przy ul. Chodakowskiej (droga powiatowa) w Młodzieszynie. W ramach remontu wykonano wymianę obrzeży betonowych na nowe oraz ułożono nową nawierzchnię z kostki polbrukowej.

Wykonane prace zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego oraz poprawiły estetykę naszej miejscowości.

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk serdecznie dziękuję Staroście Powiatu Sochaczewskiego Jolancie Goncie za przeznaczenie środków finansowych na przedmiotowy remont oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzacie Dębowskiej za realizację przedsięwzięcia.

Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

  • DSC07889
  • DSC07890
  • DSC07891

 

Skip to content