Nowe oblicze cmentarza wojennego w Juliopolu

Zrealizowano prace remontowe na cmentarzu wojennym w Juliopolu, polegające na demontażu istniejących betonowych krzyży, a następnie posadowienia nowych, wykonanych z granitu w ilości  32 szt.  oraz  zamontowaniu 32 szt. nowych tabliczek epitafijnych. Wykonano dokumentację powykonawczą oraz złożono wniosek o płatność w kwocie 50 000,00zł będącej w 100% datacją przeznaczoną na ten cel z Biura Wojewody Województwa Mazowieckiego.

W związku z pozytywną współpracą z Wojewodą Mazowieckim, gmina Młodzieszyn pozyskała środki na pełne ukończenie prac poprzez wymianę ostatnich jedenastu krzyży. Jak podkreśla Wójt Monika Pietrzyk: „Pozytywna współpraca z Wojewodą Mazowieckim, prawidłowe i racjonale wykorzystanie środków z pozyskanej dotacji przyniosło zwiększenie wartości dotacji dla naszej gminy w celu zakupu i wymiany ostatnich jedenastu krzyży na cmentarzu wojennym w Juliopolu. Dziękuję osobom zaangażowanym w pracę nad projektem oraz za pomoc w jego realizacji.”

Related posts

Skip to content