Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

  • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1104);
  • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1105);
  • z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do Uchwały nr XVI/80/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 grudnia 2015 roku oraz do Uchwały nr XIII/63/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015 roku (druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku).

Druki są dostępne w zakładce WNIOSKI I DRUKI oraz poniżej:

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych | PDF |
ZIN-1 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIN-2 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIN-3 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników | PDF |

IR-1 Informacja o gruntach | PDF |
ZIR-1 
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIR-2 
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIR-3 
Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników | PDF |

IL-1 Informacja o lasach | PDF |
ZIL-1 
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIL-2 
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIL-3 
Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników | PDF |

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości | .doc | PDF |
ZDN-1 
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDN-2 
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DR-1 Deklaracja na podatek rolny | PDF |
ZDR-1 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDR-2 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DL-1 Deklaracja na podatek leśny | PDF |
ZDL-1 
Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDL-2 
Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 

Related posts

Skip to content