Newsletter

Dopisując swój adres e-mail, do bezpłatnej listy e-malingowej, zgadzacie się Państwo się na otrzymywanie informacji publikowanych przez Urząd Gminy Młodzieszyn. Są to głównie najnowsze i najważniejsze aktualności z gminy.

Urząd Gminy Młodzieszyn nie udostępnia danych osób zarejestrowanych w newsletterze.
Nie zbieramy danych kontaktowych, są to tylko i wyłącznie adresy e-mail.

Sposób dopisywania do newslettera:

  • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole na witrynie, wybierz opcję „zapisz” i zatwierdź jej wysłanie.
  • Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć przyłączenia się do newslettera Urzędu Gminy Młodzieszyn.
  • Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście.

Sposób wypisania się z listy newslettera:

  • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole na witrynie, wybierz opcję „wypisz” i zatwierdź jej wysłanie.
  • Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć wypisania się z newslettera Urzędu Gminy Młodzieszyn.
  •  Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście.
  • Adres jest całkowicie usuwany z naszej bazy adresów e-mail.
Skip to content