Monika Pietrzyk pierwsza w powiecie z jednogłośnym absolutorium

W czwartek 28 maja odbyła się XX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, podczas której Wójt Monika Pietrzyk jako pierwsza w powiecie uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku.

Absolutoriom poprzedzone zostało przedstawieniem przez wójt Monikę Pietrzyk raportu o stanie gminy, obejmującego podsumowanie ubiegłorocznej działalności, w szczególności realizacji polityki, programów, strategii,  uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego).

„Bardzo dziękuję za okazane zaufanie, wsparcie i wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Potrzeb jest bardzo dużo, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie wszystkie udaje się zrealizować w oczekiwanym przez Państwa momencie. W swojej pracy staram się by żadna miejscowość nie była pominięta. Wszystkie nasze działania, dzięki którym Gmina Młodzieszyn się rozwija, nie byłyby możliwe bez pełnej akceptacji Radnych Rady Gminy Młodzieszyn. To Wy   jesteście   współautorami   wielu   sukcesów   gminnych za co bardzo dziękuję.   Na   podkreślenie zasługuje tu również rola  sołtysów,  jako  liderów  wiejskich,  gdyż  to  także Państwo dzięki swoim inicjatywom w ramach funduszy sołeckich przyczyniacie się do tego, że nasze wioski są coraz ładniejsze i żyje się w nich coraz lepiej.
Również bardzo dziękuję pracownikom urzędu, bo to oni pracowali przez cały rok nad realizacją inwestycji i zadań, które udało się wykonać.”

Obok tradycyjnego toku obrad, z uwagi na przypadające dnia 27 maja Święto Samorządu Terytorialnego, na sesji nie zabrakło akcentu upamiętniającego 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do rad gmin z 1990 roku. Uczestnicy sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych samorządowców.

Z tej okazji Radni oraz Sołtysi otrzymali podziękowania, życzenia oraz upominki w postaci przypinek z herbem gminy Młodzieszyn.

Dla podkreślenia wyjątkowej rocznicy, przygotowano także pokaz filmu „Gmina Młodzieszyn – odkryj jej piękno”, który został przygotowany specjalnie dla uczczenia 30-lecia Samorządu Terytorialnego.

Informacja z XX Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Related posts

Skip to content