Młody Animator Kultury – Grant na Wakacje 2017

Sochaczewskie Centrum Kultury ogłasza konkurs dla Młodych Animatorów Kultury.
Do wygrania 3 tysiące złotych!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zgłaszania projektów.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Młody Animator Kultury – Grant na Wakacje 2017”

 

 

Sochaczewskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Młody Animator Kultury – Grant na Wakacje 2017”. Na realizację autorskich projektów młodych aktywnych mieszkańców Sochaczewa organizator przeznacza 3000 zł brutto.

 

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest wsparcie i aktywizacja utalentowanych, pełnych pasji uczniów i studentów zamieszkałych w Sochaczewie w wieku od 16 do 25 lat, którzy pragnęliby zrealizować swoje pomysły z różnych dziedzin sztuki na terenie miasta podczas wakacji 2017.

Sochaczewskie Centrum Kultury daje więc szansę na wykonanie autorskich, nigdzie do tej pory nie przedstawionych  projektów poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne.

 

Warunki Konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie swojego autorskiego projektu na kulturalno-artystyczne działanie w naszym mieście w czasie wakacyjnym – od 7 lipca do 31 sierpnia 2017, wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr1).

 

 1. Projekt mogą zgłosić osobiście uczniowie i studenci w wieku od 16 do 25 lat – autorem projektu może być 1 osoba bądź zespół do 4 osób.

 

 1. Projekty należy zgłaszać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach osobiście w Impresariacie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 do dnia 31 maja 2017 roku.

 

 1. Zgłoszone projekty zostaną ocenione pod względem merytorycznym, finansowym oraz możliwości samodzielnego zrealizowania i oryginalności przez komisję, którą powoła dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury.

 

 1. Proponowane formy realizacji konkursu „Młody Animator Kultury – Grant na Wakacje 2017”:

 

 1. Plenery, skupiające mieszkańców.
 2. Warsztaty integrujące młodzież do wspólnego działania.
 3. Akcje artystyczne, happeningi, itp.
 4. Przeglądy teatralne, muzyczne, filmowe, itp.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 czerwca 2017 r., godz. 17.00
  w Sochaczewskim Centrum Kultury podczas spotkania prasowego z autorami wszystkich projektów.

 

Nagroda – Grant

 1. Spośród nadesłanych projektów wyłoniony zostanie jeden projekt.
 2. Nagrodą w projekcie jest grant w wysokości 3000 zł brutto, w całości przeznaczony na realizację projektów zgodnie z załączonym przez autora/ów harmonogramem i kosztorysem.
 3. Realizację wybranego projektu monitoruje i ustala organizator konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie, że wygrany projekty musi być zrealizowany zgodnie z nadesłanym harmonogramem i kosztorysem w czasie wakacji według powyższego regulaminu, w przeciwnym razie przeznaczona kwota nie zostanie przyznana.
 5. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Sochaczewskim Centrum Kultury, a wybranym autorem.

 

 

 

Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje: Impresariat Sochaczewskiego Centrum Kultury – Magdalena Franaszek-Niewiadomska, tel. 602 577 117 lub e-mail: mlodyanimator.sck@gmail.com

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Projekty nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokumentacji projektów oraz przekazywania na bieżąco informacji do mediów sochaczewskich.
 4. Projekt winien być realizowany zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami.
 5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Related posts

Skip to content