Koronawirus – informacje i zalecenia

Wszelkie informacje odnośnie wirusa znajdą Państwo na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wszystkie zasady bezpieczeństwa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn,
w związku ze stanem  epidemii, który obowiązuje na terenie całego kraju, w gminie Młodzieszyn podjęliśmy szereg działań profilaktycznych. Ograniczając dostęp do instytucji publicznych oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, chcemy uniknąć pojawienia się zakażenia koronawirusem na terenie naszej gminy. Przez najbliższe dni i tygodnie musimy zachować szczególną ostrożność i dbać o nasze zdrowie i osób w naszym otoczeniu.
Drodzy Mieszkańcy, aby przerwać łańcuch przenoszenia koronawirusa oraz zmniejszyć ryzyko zachorowań, proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się oraz proszę o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Nie zapominajmy o osobach starszych. Jeśli znają Państwo seniorów, którzy nie są w stanie sami zrobić zakupów, pomóżcie im lub zgłoście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.
Apeluję również do rodziców – pamiętajcie, że zawieszenie działalności szkół to nie ferie dla dzieci.
Nie pozwalajcie swoim pociechom na bezcelowe wychodzenie z domu i zachęcajcie do nauki.
Przebywając w sklepach pamiętajcie o zachowaniu ostrożności oraz bezpiecznej odległości od innych osób – w szczególności stojąc w kolejkach.
Dziękuję za dotychczasową zdyscyplinowaną i dojrzałą postawę Mieszkańców,  proszę o zachowanie spokoju i odpowiedzialności w najbliższym czasie. To od każdego z nas zależy, jaka sytuacja będzie w naszej gminie i w całym kraju.
Wprowadzone ograniczenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich.
Pamiętajcie, że nie jesteście niezniszczalni, a najbliżsi – rodzice i dziadkowie liczą na Waszą dojrzałą postawę. Życzę Państwu zdrowia i liczę na współpracę w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Z pozdrowieniami
Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk         

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Urząd Gminy Młodzieszyn, GZGK oraz GOPS

wstrzymują przyjęcia interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę ePUAP!


Urząd Gminy: tel. 46 864 17 50
e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl 
GOPS: tel. 46 862 41 59
email: gops@mlodzieszyn.pl 
GZGK: tel. 46 861 04 83,
n
umer czynny całodobowo – w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 508 112 779
email: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl, techniczny.gzgk@mlodzieszyn.pl

Załatwiane będą tylko sprawy niezbędne, w tym: sporządzanie aktów zgonu, wydawanie dowodów osobistych.


Kasa urzędu gminy Młodzieszyn jest nieczynna do odwołania.
Zachęcamy do korzystania z płatności internetowej.
• Podatki płacimy na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
• Śmieci płacimy na indywidualne konto lub na podane konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
• Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010
Telefon do kasy Urzędu: 46 864 17 56
Telefon do windykacji: 46 864 17 58


Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W związku z ogłoszonym stanem epidemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oferuje pomoc naszym mieszkańcom z grupy “podwyższonego ryzyka”. W akcję zostali włączeni również sołtysi, którzy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej (osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, sąsiadów którzy mogliby je zrobić) proszę kontaktować się z GOPS-em, tel: 46 862 41 59 lub  mailowo: gops@mlodzieszyn.pl.
UWAGA!!!
Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu/faktury wystawionej przez sklep lub aptekę. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem i spowodowane tym ograniczenia, dyżur terapeuty ds. uzależnień/ psychologa oraz prawnika będzie odbywał się telefonicznie. W celu skorzystania z pomocy terapeuta ds. uzależnień/ psychologa,  prosimy o kontakt pod numer 46 864 41 59. Dyżur prawnika w dniu 25 marca 2020 też będzie odbywał się poprzez kontakt telefoniczny tel. 46 862 41 59 .
______________________________________________________________________
Odbiór śmieci w okresie epidemii
W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa w wielu dziedzinach naszego codziennego życia zmuszeni jesteśmy, do wprowadzenia szczególnych zasad ostrożności. Nowe procedury bezpieczeństwa dotyczą również firm prowadzących usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Młodzieszyn.
Ta na pozór prozaiczna czynność obecnie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zawodowym oraz zagrożeniem zdrowia i życia.Firma ENERIS prosząc o wyrozumiałość informuje, że niezbędne jest wprowadzenie następujących rozwiązań:
– ograniczenie o 50% dotychczasowej liczby pracowników świadczących daną usługę w celu podzielenia ich na dwa niezależne zespoły, na wypadek konieczności wprowadzenia kwarantanny u części pracowników;
– ograniczenia zakresu czynności wykonywanych w ramach umowy do niezbędnych tj. odbieranie odpadów niesegregowanych i bioodpadów łącznie oraz odbieranie pozostałych odpadów segregowanych różnych frakcji (papier, plastik, szkło) łącznie w drugiej kolejności.Harmonogram obioru odpadów pozostaje bez zmian.Mając na uwadze przedstawioną sytuację, która może (ale nie musi) znacząco wpłynąć na jakość i terminowość usługi odbioru odpadów zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, a w razie rażących problemów prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy 46/864 17 59.


Rozliczanie bieżących należności za dostawę wody , odbiór ścieków, usługi asenizacyjne

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez Inkasenta oraz przypomina o braku możliwości (do odwołania) dokonywania wpłat gotówkowych w kasie GZGK oraz operatorom zestawu asenizacyjnego.

Jednocześnie prosimy Mieszkańców do których dostarczamy wodę, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali ich stan (odczyt) drogą telefoniczną bądź mailową. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznego/mailowego GZGK może dostarczyć fakturę na podstawie średniego zużycia wody za okres ostatnich trzech odczytów.

Dane kontaktowe:
Nr tel.: (46) 861-04-83, poniedziałek w godz. 9:00-17:00 od wtorku do piątku w godz. 800-1600
e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Należy podać również:

  1. Imię i nazwisko / numer klienta – osoby na którą są wystawiane faktury
  2. Adres punktu odczytu wodomierza
  3. Adres e-mail na który będziemy mogli wysłać fakturę (opcjonalnie).

Płatności dokonujemy na nr konta: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010


Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Młodzieszynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 udzielając porad telefonicznych – dotyczy to również  przedłużania recept. W sprawach pilnych  istnieje możliwość telefonicznego umówienia wizyty w Ośrodku Zdrowia.  W szczególnie nagłych przypadkach wymagających pilnej pomocy lekarskiej, pomoc taka będzie udzielona.Pielęgniarki wykonują zabiegi zgodnie z planem przyjmując pacjentów w Ośrodku Zdrowia oraz wykonując zabiegi domowe.
Telefon Kontaktowy do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Młodzieszynie: 46 861 6415

WAŻNY komunikat dotyczący zamknięcia placówek oświatowych!

Aktualizacja: W związku z wprowadzeniem stanu epidemii placówki oświatowe zamknięte są do 10 kwietnia 2020 r. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
Jak czytamy na stronie ministerstwa – Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej na KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – INFORMACJE

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z wystąpieniem KORONAWIRUSA w Polsce, zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, w dniach 12 i 13 marca w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wszystkie placówki oświatowe zostają zamknięte. Zobowiązuje się rodziców do zapewnienia opieki nad dziećmi  w tym czasie.
Osoby pracujące mają prawo do uzyskania zasiłku opiekuńczego.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. INFORMACJE

____________________________________________________________________

Koronawirus – dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – informacje

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS tel. 22 560 16 00.
OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy


Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

_________________________________________________________________

Poniżej publikujemy komunikat Proboszcza Parafii p.w. NNMP w Młodzieszynie.
Wszelkie aktualne informacje dotyczące mszy św. znajdą Państwo na stronie parafii OGŁOSZENIA PARAFIALNE.

Zgodnie z przepisami o wprowadzeniu stanu epidemicznego i nowym prawem ograniczającym liczbę uczestników Mszy Św. do max. 5 osób – ważne, żebyśmy się do tego zastosowali! Mszy można wysłuchać w radio, obejrzeć w TV lub w Internecie.
Bardzo proszę wszystkich, którzy zamówili intencje Mszy Św. a szczególnie osoby, które ze względu na epidemię chcieliby przełożyć datę Mszy Św. o kontakt telefoniczny tel. 608 62 79 14.
Jednocześnie bardzo proszę, aby na Mszach  Św. zgodnie z prawem nie było więcej niż 5 osób co w praktyce oznacza osoby,
które zamówiły intencję mszalną. Dotyczy to także niedzieli.

Drodzy Parafianie,
powoli zbliża się czwarta niedziela Wielkiego Postu. Każdego roku tego dnia rozpoczynaliśmy w kościele nasze rekolekcje wielkopostne. Sytuacja, w jakiej przyszło nam przeżywać tegoroczny czas Wielkiego Postu, sprawia, że nasze rekolekcje nie mogą się odbyć w formie jak każdego roku. Rodzą się różne propozycje, jak wspólnie, chociaż w rozproszeniu przeżywać czas naszego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Zachęcam do podsuwania propozycji na adres mail: parafia.mlodzieszyn@gmail.com. W najbliższym czasie podam konkretne propozycje. Bardzo też proszę, aby osoby, które zamówiły Msze Św. na czas rekolekcji skontaktowały nie ze mną telefonicznie.
Jednoczmy się na modlitwie, szczególnie tej różańcowej o godz. 20:30. Dziękuję wszystkim, którzy nie tylko w niedzielę, ale nawet każdego dnia uczestniczą we Mszy Św. transmitowanej na różnych kanałach telewizyjnych i w internecie. Przypominam jednocześnie, że każdego dnia Msze Św. w naszym kościele sprawowane są według przyjętych intencji. Można też jak zwykłe, z zachowaniem należytej ostrożności, korzystać z Sakramentów Świętych.ks. Dariusz Kuźmiński
Na stronie parafialnej (główna strona) został umieszczony nowy DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO ODNOŚNIE SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH
_________________________________________________________________
Place zabaw i siłownie zewnętrzne nieczynne do odwołania
W związku z zagrożeniem epidemicznym zawiesza się do odwołania działalność wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz stadionu. Części obiektów nie da się zamknąć, ponieważ nie są ogrodzone i stoją na ogólnodostępnym terenie. W takich przypadkach zaleca się odpowiedzialne zachowanie i unikanie wizyt na placach zabaw czy siłowniach zewnętrznych. Urządzenia zostały zabezpieczone przed używaniem, prosimy dostosować się do informacji znajdujących przy urządzeniach. Jednocześnie informujemy, że do odwołania zamknięte są place zabaw i siłownie przy szkołach podstawowych.Bądźmy odpowiedzialni, zostańmy w domach i nie korzystajmy w tym trudnym czasie z terenów rekreacyjnych, siłowni plenerowych i placów zabaw.

 ________________________________________

OSP patroluje miejscowości i nawołuje mieszkańców do pozostawania w domu

Ochotnicza Straż Pożarna Młodzieszyn i Kamion rozpoczęły akcję, mającą skłonić mieszkańców do pozostawania w domu. Druhowie patrolują wszystkie miejscowości gminy Młodzieszyn i informują przez megafon, jak postępować w związku z ogłoszonym przez rząd stanem epidemii.„Zostań w domu! Bądź odpowiedzialny! Chroniąc siebie – chronisz innych” – taki komunikat przekazują mieszkańcom druhowie OSP Młodzieszyn i OSP Kamion.
25 marca 2020 r. rozpoczęli wraz z Urzędem Gminy specjalną akcję informacyjną. Aż do odwołania jednostki OSP będą patrolowały gminne miejscowości i nawoływały przez megafon do pozostawania w domu.
Wójt Gminy Monika Pietrzyk liczy, że akcja pozwoli chociaż w pewnym stopniu ograniczyć zagrożenie związane z koronawirusem. Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego przekazujemy apel: Zostań w domu! Bądź odpowiedzialny! Chroniąc siebie – chronisz innych. Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
__________________________________________________________________

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Od 1 kwietnia 2020 r. rząd przyjął kolejne obostrzenia w związku z walką z koronawirusem.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

_____________________________________________________________________

Jeśli przekroczyłeś granicę po 15 marca sprawdź co należy robić podczas obowiązkowej kwarantanny domowej. Najważniejsze: nie opuszczaj domu
Nie wychodź do sklepu etc.
Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu

Aplikacja KWARANTANNA DOMOWA


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Treść komunikatu w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przeczytać można  – TUTAJ.

  • Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – INFORMACJA
  • Funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – KOMUNIKAT
  • Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – KOMUNIKAT
  • Funkcjonowanie KRUS – KOMUNIKAT
  • Wytyczne dla branży handlowej – WYTYCZNE
  • Informacja o odwołaniu imprez masowych – INFORMACJA
  • Wytyczne – targowiska, bazary z żywnością – WYTYCZNE

 
 
 
Skip to content