Koronawirus – informacje i zalecenia

Wszelkie informacje odnośnie wirusa znajdą Państwo na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wszystkie zasady bezpieczeństwa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn,
w związku ze stanem  epidemii, który obowiązuje na terenie całego kraju, w gminie Młodzieszyn podjęliśmy szereg działań profilaktycznych. Ograniczając dostęp do instytucji publicznych oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, chcemy uniknąć pojawienia się zakażenia koronawirusem na terenie naszej gminy. Przez najbliższe dni i tygodnie musimy zachować szczególną ostrożność i dbać o nasze zdrowie i osób w naszym otoczeniu.
Drodzy Mieszkańcy, aby przerwać łańcuch przenoszenia koronawirusa oraz zmniejszyć ryzyko zachorowań, proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się oraz proszę o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Nie zapominajmy o osobach starszych. Jeśli znają Państwo seniorów, którzy nie są w stanie sami zrobić zakupów, pomóżcie im lub zgłoście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.
Apeluję również do rodziców – przed nami powrót do szkół, który będzie inny niż dotychczas. Pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Nie pozwalajcie swoim pociechom na bezcelowe wychodzenie z domu i zachęcajcie do nauki, a w przypadku choroby dziecka, nie posyłajmy go do szkoły. Bardzo proszę o respektowanie zasad wprowadzonych w szkołach, współpracę z dyrekcją i nauczycielami.
Przebywając w sklepach pamiętajmy o zachowaniu ostrożności oraz bezpiecznej odległości od innych osób – w szczególności stojąc w kolejkach.
Dziękuję za dotychczasową zdyscyplinowaną i dojrzałą postawę Mieszkańców,  proszę o zachowanie spokoju i odpowiedzialności w najbliższym czasie. To od każdego z nas zależy, jaka sytuacja będzie w naszej gminie i w całym kraju.
Wprowadzone ograniczenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich.
Pamiętajcie, że nie jesteście niezniszczalni, a najbliżsi – rodzice i dziadkowie liczą na Waszą dojrzałą postawę. Życzę Państwu zdrowia i liczę na współpracę w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Z pozdrowieniami
Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk         

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDU OD 22 KWIETNIA 2020 R.

W celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi interesantów od 22 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Młodzieszyn wznowił  bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:
– noszenie maseczek zakrywających usta i nos,
– używanie rękawiczek jednorazowych,
– używanie płynów dezynfekujących.
GZGK oraz GOPS wznowili obsługę interesantów przy stosowaniu w/w środków ostrożności.
Pozostałe sprawy nadal załatwiamy telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP.

 • Urząd Gminy: tel. 46 864 17 50
 • e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl
 • GOPS: tel. 46 862 41 59
 • email: gops@mlodzieszyn.pl 
 • GZGK: tel. 46 861 04 83
 • email: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Od 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy oraz GZGK wznawiają obsługę kasy.
Jeżeli mają Państwo możliwość zachęcamy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

 • Podatki i czynsz płacimy na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
 • Śmieci płacimy na indywidualne konto lub na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
 • Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010
 • Telefon do kasy Urzędu: 46 864 17 56

Osoby z wyraźnymi objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie i stosowanie kontaktu w formie telefonicznej bądź mailowej.

W celu załatwienia spraw osoby będą zapraszane pojedynczo.

Informujemy, że na stronie internetowej www.mlodzieszyn.pl w zakładce „Wnioski i druki” można pobrać stosowne druki do wypełnienia. Aby złożyć wniosek, podanie itp. należy je zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Wnioski, podania itp. można również wrzucać do skrzynki wystawionej w Urzędzie Gminy (przy wejściu głównym). Prosimy, aby na korespondencji wpływającej do urzędu podawali Państwo swoje dane kontaktowe.

W tej szczególnej sytuacji zwracamy się z prośbą o pomoc w kontakcie z urzędem osobom starszym lub potrzebującym wsparcia. Prosimy także, aby wszystkie osoby planujące załatwienie spraw w urzędzie stosowały podstawowe zasady bezpieczeństwa: zakładały maseczki, rękawiczki i korzystały z płynu dezynfekującego. Apelujemy o wyrozumiałość,  gdyż wszelkie działania podejmowane w tej chwili przez władze, mają na celu wyłącznie dobro wspólne, troskę o nasze zdrowie i życie.


Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn Nr 18.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przywrócenia godzin pracy Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz możliwości polecania pracownikom wykonywania pracy zdalnej

Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2.


Pamiętajmy, że sytuacja z COVID-19 i zagrożeniem naszego zdrowia i życia nadal trwa. Nie wszystkie ograniczenia zostały zniesione i w dalszym ciągu należy utrzymywać dystans społeczny, pamiętać o zakrywaniu nosa i ust w przestrzeni publicznej oraz często myć lub dezynfekować ręce.

O tym należy pamiętać szczególnie:

 • zachowanie 1,5-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w wyznaczonych miejscach,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

W związku z wciąż rosnącą liczbą zakażeń przypominamy, że stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jeśli nie będziemy mogli zachować dystansu w otwartej przestrzeni, pamiętajmy o zasłonięciu nosa i ust.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa stały się naszą codziennością, nie rezygnujmy z tego nawyku, dla dobra siebie i najbliższych.

 

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O tym należy pamiętać szczególnie:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w wyznaczonych miejscach,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

1 września rozpoczynamy naukę stacjonarną w szkołach

We wtorkowy poranek, 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, a także rodziców, rok szkolny rozpoczniemy w rygorze sanitarnym.

Każda placówka dysponować będzie środkami ochrony osobistej: maseczkami, płynami do dezynfekcji rąk, rękawiczkami i przyłbicami oraz środkami do dezynfekcji powierzchni. W każdej szkole i przedszkolu wydzielone zostanie pomieszczenie, tzw. izolatka, która będzie wykorzystana w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz tzw. część wspólna, w której będą mogli przebywać rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły.

Inaczej niż dotychczas organizowane będą uroczystości i apele szkolne. Ulegnie zmianie organizacja przerw międzylekcyjnych i pracy stołówki szkolnej, czy punktów wydawania obiadów. Miejsca nauki oraz ogólnodostępne powierzchnie, np. biurka, włączniki światła, stoły, czy poręcze będą regularnie dezynfekowane. Ze względów sanitarnych konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu szkolnych świetlic.

Przypominamy, że do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe. Uczniowie z objawami przeziębienia – gorączką będą umieszczane w izolatkach, gdzie pod opieką osoby dorosłej będą oczekiwać na odebranie ze szkoły przez rodzica – rodzice mają obowiązek przekazać szkole numer telefonu do szybkiego kontaktu w celu ograniczenia do minimum czasu oczekiwania dziecka z objawami chorobowymi w izolatce.

Mamy nadzieję, że podjęte działania właściwie zabezpieczą uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W kolejnych dniach będziemy na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację. Każda ze szkół ma wypracowane szczegółowe procedury w przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem wśród uczniów lub nauczycieli.

Wszystkich bardzo prosimy o respektowanie zasad wprowadzonych w szkołach, współpracę z dyrekcją i nauczycielami.

 • 118618388_1197272130639275_1486561003603200818_o
 • 118540764_1197272157305939_8088869120876616456_o

 


Od 8 sierpnia w 19 powiatach obowiązują nowe obostrzenia. Dotyczy to tych terenów, w których zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. Powiat sochaczewski nie należy do wymienionych, jednakże ze względu na okres wakacyjny warto wiedzieć, które tereny zostały objęte nowymi zasadami bezpieczeństwa. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Nowe zasady bezpieczeństwa dla 19 powiatów.

Nowe zasady bezpieczeństwa – najważniejsze zmiany

W wyznaczonych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Szczegóły dotyczące nowych zasad znaleźć można na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Strefy zielone – dotychczasowe zasady wciąż obowiązują

Nowe reguły dotyczą jedynie wybranych powiatów. W pozostałych miejscach nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj – epidemia wciąż trwa, dlatego wciąż musimy być ostrożni.

O czym warto pamiętać?

 • Zachowuj 1,5-metrowy dystans społeczny.
 • Zasłaniaj usta i nos, kiedy nie możesz utrzymać odpowiedniej odległości od innych, kiedy jesteś w sklepie lub komunikacji miejskiej.
 • Często myj ręce i unikaj dotykania twarzy.
 • Pobierz aplikację ProteGO Safe.

ProteGo Safe pomaga minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mówi nam, czy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną. Więcej informacji o działaniu aplikacji znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Materiały

Konsultacje robocze rozporządzenia – link do strony MZ
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Regionalne obostrzenia związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów 8.08.2020
Regionalne​_obostrzenia​_związane​_ze​_wzrostem​_zakażeń​_dla​_wybranych​_powiatów​_8082020.pdf 0.43MB


W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte dla mieszkańców

Od dnia 3 czerwca 2020 r. nasi najmłodsi mieszkańcy mogą bezpiecznie bawić się na placach zabaw a starsi korzystać z siłowni zewnętrznych i stadionu.
Otwarcie tych obiektów to element kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Przed dopuszczeniem do użytku wszystkie urządzenia zostały zdezynfekowane i przygotowane do bezpiecznego korzystania.

Przypominamy, że na placach zabaw należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa – przede wszystkim konieczne jest zachowanie zalecanego dystansu społecznego. Pamiętajmy także o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez rodziców lub opiekunów dzieci.

Wszystkim życzymy bezpiecznej zabawy oraz miłego odpoczynku na świeżym powietrzu.


Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W związku z ogłoszonym stanem epidemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oferuje pomoc naszym mieszkańcom z grupy “podwyższonego ryzyka”. W akcję zostali włączeni również sołtysi, którzy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej (osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, sąsiadów którzy mogliby je zrobić) proszę kontaktować się z GOPS-em, tel: 46 862 41 59 lub  mailowo: gops@mlodzieszyn.pl.
UWAGA!!!
Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu/faktury wystawionej przez sklep lub aptekę. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem i spowodowane tym ograniczenia, dyżur terapeuty ds. uzależnień/ psychologa oraz prawnika będzie odbywał się telefonicznie. W celu skorzystania z pomocy terapeuta ds. uzależnień/ psychologa,  prosimy o kontakt pod numer 46 864 41 59. Dyżur prawnika w dniu 25 marca 2020 też będzie odbywał się poprzez kontakt telefoniczny tel. 46 862 41 59 .

Odbiór śmieci w okresie epidemii 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa w wielu dziedzinach naszego codziennego życia zmuszeni jesteśmy, do wprowadzenia szczególnych zasad ostrożności. Nowe procedury bezpieczeństwa dotyczą również firm prowadzących usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Młodzieszyn.
Ta na pozór prozaiczna czynność obecnie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zawodowym oraz zagrożeniem zdrowia i życia.Firma ENERIS prosząc o wyrozumiałość informuje, że niezbędne jest wprowadzenie następujących rozwiązań:
– ograniczenie o 50% dotychczasowej liczby pracowników świadczących daną usługę w celu podzielenia ich na dwa niezależne zespoły, na wypadek konieczności wprowadzenia kwarantanny u części pracowników;
– ograniczenia zakresu czynności wykonywanych w ramach umowy do niezbędnych. Harmonogram obioru odpadów pozostaje bez zmian. Mając na uwadze przedstawioną sytuację, która może (ale nie musi) znacząco wpłynąć na jakość i terminowość usługi odbioru odpadów zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, a w razie rażących problemów prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy 46/864 17 59.


Rozliczanie bieżących należności za dostawę wody , odbiór ścieków, usługi asenizacyjne

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez Inkasenta oraz przypomina o braku możliwości (do odwołania) dokonywania wpłat gotówkowych w kasie GZGK oraz operatorom zestawu asenizacyjnego.

Jednocześnie prosimy Mieszkańców do których dostarczamy wodę, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali ich stan (odczyt) drogą telefoniczną bądź mailową. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznego/mailowego GZGK może dostarczyć fakturę na podstawie średniego zużycia wody za okres ostatnich trzech odczytów.

Dane kontaktowe:
Nr tel.: (46) 861-04-83, poniedziałek w godz. 9:00-17:00 od wtorku do piątku w godz. 800-1600
e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Należy podać również:

 1. Imię i nazwisko / numer klienta – osoby na którą są wystawiane faktury
 2. Adres punktu odczytu wodomierza
 3. Adres e-mail na który będziemy mogli wysłać fakturę (opcjonalnie).

Płatności dokonujemy na nr konta: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010


Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Młodzieszynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 udzielając porad telefonicznych – dotyczy to również  przedłużania recept. W sprawach pilnych  istnieje możliwość telefonicznego umówienia wizyty w Ośrodku Zdrowia.  W szczególnie nagłych przypadkach wymagających pilnej pomocy lekarskiej, pomoc taka będzie udzielona.Pielęgniarki wykonują zabiegi zgodnie z planem przyjmując pacjentów w Ośrodku Zdrowia oraz wykonując zabiegi domowe.
Telefon Kontaktowy do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Młodzieszynie: 46 861 6415

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MŁODZIESZYNIE – nowe zasady funkcjonowania


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim  <<

Kształcenie na odległość – regulacje prawne
Jak czytamy na stronie ministerstwa – Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej na KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – INFORMACJE

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wszystkie placówki oświatowe pozostają zamknięte. Zobowiązuje się rodziców do zapewnienia opieki nad dziećmi  w tym czasie.
Osoby pracujące mają prawo do uzyskania zasiłku opiekuńczego.


Koronawirus – dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – informacje

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS tel. 22 560 16 00.
OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy


Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz możliwości polecania pracownikom wykonywania pracy zdalnej. ZARZĄDZENIE


UROCZYSTOŚCI RELGIJNE I POGRZEBY

Od soboty 30 maja obowiązuje zniesienie obostrzeń w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. Przestaje obowiązywać limit osób, podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Aktualne informacje dotyczące mszy św. znajdą Państwo na stronie parafii OGŁOSZENIA PARAFIALNE.


KWARANTANNA

Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy przekroczeniu granicy RP

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) uprzejmie informujemy, że z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG.

Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Ograniczenie dotyczy: osób, które:

 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,

spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, a w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej!

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Aplikacja KWARANTANNA DOMOWA

Skip to content