Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030, 7 lutego Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030.

 

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2020 r. w godzinach 11:00–14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w sali konferencyjnej na parterze (decyduje kolejność zgłoszeń!).

 

Ideą konsultacji jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030. 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

  1. Zgłaszając udział w spotkaniu konsultacyjnym elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).
  2. Poprzez przekazanie opinii do projektu Strategii:
  • za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego – ankiety dostępnej na stronie internetowej www.geodezja.mazovia.pl;
  • na formularzu zgłaszania uwag na adres e-mail geodezja@mazovia.pl, lub pisemnie na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa.

Z projektem Strategii można zapoznać się na stronach internetowych: www.mazovia.pl,  www.dialog.mazovia.pl, www.geodezja.mazovia.pl oraz na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pokój 115 w godzinach 9:00-15:00. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, tel. (22) 4324508, e-mail: geodezja@mazovia.pl.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2799,konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-20202030-7-lutego-warszawa.html

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne SRSI WM

Related posts

Skip to content