W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Kolejne paczki żywnościowe rozdysponowane

W dniu 2 października 2020 r. w budynku OSP Budy Stare Mieszkańcy gminy Młodzieszyn po raz kolejny otrzymali pomoc żywnościową. Była to dodatkowa – ponad programowa żywność zakupiona i przekazana przez Bank Żywności w ramach realizacji projektu „Żywność dla potrzebujących” której sponsorem jest firma Goldman Sachs. Firma wsparła Bank Żywności darowizną dzięki której zostały zakupione produkty żywnościowe.
Pomoc otrzymały osoby, które dostały skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019. Żywność została wydana przez druhny z OSP w Budach Starych i pracowników GOPS. Transport żywności został zapewniony dzięki pomocy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Paczki żywnościowe wydano rodzinom, które spełniły kryteria i uzyskały skierowania do otrzymania pomocy.
W czasie epidemii COVID-19 paczki żywnościowe zostały wydane po raz czwarty. Od marca do września 2020 r. GOPS w Młodzieszynie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym rozdysponowała ponad 22 tony żywności dla 368 osób z 146 rodzin.
 
„Dziękujemy wszystkim którzy ofiarowali swoją pomoc, w szczególności druhnom z OSP Budy Stare i pracownikom GOPS w Młodzieszynie za pomoc w przygotowaniu i rozdysponowaniu żywności oraz druhom z OSP Kamion za transport żywności”-podkreśla Wójt Monika Pietrzyk.

 

 

  • gops aczki pazdziernik
  • paczki gops pazdzierbnik
  • paczki gops pazdzierbnik3
  • paczki gops pazdzierbnik4
Skip to content