Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku

W związku z promocją badań ankietowych prowadzaną przez Urząd Statystyczny w Warszawie, przedstawiamy kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Warszawie będzie prowadził na terenie całego województwa mazowieckiego badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania ankietowe realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa mazowieckiego.
W badaniach wezmą udział wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniach przedkłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych min. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierającej proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań.
Wyniki badań są wykorzystywane jedynie do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa mazowieckiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.
Zbierane w badaniach dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

  • kalendarium badań ankietowych 2020 (002)

Related posts

Skip to content