Gospodarowanie odpadami w gminie Młodzieszyn-stawki, deklaracje, harmonogram

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych. Stawka ta będzie wynosić 32 zł od osoby na miesiąc – teraz obowiązuje tylko jedna stawka za śmieci segregowane. Od miesiąca lipca każdy mieszkaniec Gminy Młodzieszyn ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych (nie można wskazywać w deklaracji oddawania odpadów niesegregowanych – jak to było do tej pory). W przypadku stwierdzenia przez Gminę, że w danej nieruchomości nie jest wypełniony obowiązek segregowania odpadów zostanie wydana decyzja obciążająca mieszkańców tej nieruchomości stawką podwyższoną w kwocie 64 zł od osoby na miesiąc. Ma to na celu zmobilizować wszystkich mieszkańców do prowadzenie odpowiedzialnej segregacji odpadów komunalnych we własnych gospodarstwach domowych.

Jednocześnie Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że również od miesiąca lipca zaczyna obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.


POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DO EDYCJI

POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA DEKLARACJA:


ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY

Mieszkańcy składając nową deklarację od lipca będą mogli uzyskać zwolnienie w części z opłaty „za odbiór odpadów” warunkiem jest kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (można kompostować bioodpady też w każdy inny sposób – zasadą jest by z danej nieruchomości nie wystawiać  bioodpadów do odbioru przez firmę odbierającą odpady). Osoby, które we własnym zakresie zagospodarują bioodpady i wskażą to w deklaracji będą mogły uzyskać zwolnienie w części z opłaty w wysokości 6,25 % opłaty (co w przypadku stawki 32 zł stanowi zniżkę o 2 zł od osoby).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane muszą być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, co ma odzwierciedlenie w nowym harmonogramie. Również co 2 tygodnie odbierane będą w brązowych workach odpady biodegradowalne (np. liście i trawa).

Odpady biodegradowalne mogą oddawać tylko osoby, które będą płacić za śmieci pełną stawkę opłaty w wysokości 32 zł od osoby na miesiąc.
W gospodarstwach domowych, które zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie i dzięki temu będą płacić obniżoną stawkę opłaty w wysokości 30 zł od 1 lipca 2020 r. nie będą odbierane odpady biodegradowalne.
Takie działanie ma na celu zachęcić jak największą ilość osób do zagospodarowywania, szczególnie odpadów pochodzenia roślinnego, we własnym zakresie i nie oddawania tych odpadów firmie odbierającej odpady komunalne, która pobiera od Gminy opłatę (od tony) za zagospodarowanie tych odpadów. Zmniejszając ilość oddawanych odpadów biodegradowalnych każdy mieszkaniec może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę Młodzieszyn.
Takie działanie nie wymaga dużych trudności – można na przykład nie grabić skoszonej trawy z trawnika, która po wyschnięciu stanie się naturalnym nawozem dla naszego trawnika.
W przypadku większych ilości trawy i liści proponujemy założenie przydomowego kompostownika, który nie musi być żadną specjalną budowlą, a może nim być zwykła kupka skoszonej trawy lub liści przysypywana co jakiś czas warstwą ziemi.
Oczywiście mieszkańcy gospodarstw rolnych, którzy do tej pory doskonale radzili sobie z zagospodarowaniem wszystkich bioodpadów mogą i powinni zagospodarowywać takie odpady jak dotychczas.

Jeszcze raz przypominamy, że  wyżej opisane nowe zasady zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2020 r.

POBIERZ NOWY HARMONOGRAM ODPADÓW OD 1 LIPCA 2020

POBIERZ: NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Related posts

Skip to content