Informacja z XIII Sesji Rady Gminy

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wniosek Wójta Gminy w dniu 16 września 2019 r. odbyła się Nadzwyczajna XIII  Sesja Rady Gminy.

Na Sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 563.725,23 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 448.884,79 zł

w tym w 2019 r. – 252.602,38 zł w 2020 r. 196.282,41 zł,

natomiast wartość wkładu  własnego 114.840,44 zł  w tym:

w  2019 roku  – 87.144,56 zł  w 2020 roku  – 27.694,88 zł

Related posts

Skip to content