Informacja z XI  Sesji Rady Gminy

Dnia 6 sierpnia 2019 roku odbyła się XI  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy .

Na Sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Młodzieszyn zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew odcinek Mistrzewice – Helenka znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Młodzieszyn.

Podjęcie tej Uchwały a następnie  podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Starostą Powiatu Sochaczewskiego umożliwi wystąpienie gminy Młodzieszyn z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 – 2028 na realizacje zadania na w/w  drodze powiatowej odcinek Mistrzewice – Helenka.

Related posts

Skip to content