INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Konkurs na Dyrektora GOK Młodzieszyn

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie

W wyniku ogłoszenia konkursu  na  stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie, dokumenty złożyło  7 kandydatów:

 

 1. Marek Gołkowski                   – zam. Sochaczew
 2. Małgorzata Hetman               – zam. Adamowa Góra
 3. Maria Hryniewiecka              – zam. Juliopol
 4. Emilia Marzena Jackowska  – zam. Młodzieszyn
 5. Łukasz Neter                          – zam.  Błonie
 6. Andrzej Ptasznik                   – zam. Błonie
 7. Malwina Ryfa                         – zam. Adamowa Góra

 

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, Komisja zakwalifikowała  następujące osoby:

 1. Marek Gołkowski                  – zam. Sochaczew
 2. Małgorzata Hetman              – zam. Adamowa Góra
 3. Maria Hryniewiecka             – zam. Juliopol
 4. Łukasz Neter                         – zam.  Błonie
 5. Andrzej Ptasznik                  – zam. Błonie

Pozostałe osoby nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie  na ww. stanowisko.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie-telefonicznie.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
/ Zofia Fabisiak /

Related posts

Skip to content