Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy  przymrozków wiosennych, co mogło spowodować uszkodzenie roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Młodzieszyn informuje rolników o powołaniu komisji do szacowania strat w uprawach.

Prosimy rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach o składanie wniosków w sprawie oszacowania  szkód.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. Nr 13 lub w poniższym linku:

Załącznik wniosek o oszacowanie szkód

Termin składania wniosków  do dnia 08 czerwca 2020 r.

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego  na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr tel. 46 864-17-59

 

Udostępniamy także wzór wypełnionego wniosku (wniosek zawiera przykładowe dane):

wzór wniosku o szacowanie szkód

Załączniki:

Załącznik wniosek o oszacowanie szkód

 

Related posts

Skip to content