Informacja w sprawie LI Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  LI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033
  2. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  3. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  4. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/244/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn
  5. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn .
  6. w sprawie  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów    w miejscowości  Juliopol.
  7. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra.
 1. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content