INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z informacją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o prowadzonych licznych postępowaniach administracyjnych, związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, proszę o zapoznanie się z informacją prawną w tym zakresie.

Prowadzone postępowania wynikają głównie z nieświadomości ludzi w zakresie obowiązujących przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz.868 ze zm.). W załączeniu udostępniamy Informację o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych oraz wzór Zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych (PDF)

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby (WORD)

Related posts

Skip to content