Informacja o XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XXV Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2037.
 5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Młodzieszyn.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody    i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Młodzieszyn.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.    
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content