Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu  30 lipca  2020 r. (czwartek) o godz. 1500 w Gminnym  Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  Nadzwyczajna XXIII Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn z  następującym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020
 5. Podjecie Uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Młodzieszyn oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Sochaczew dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Sochaczew.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Iłów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Iłów.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Rybno dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Rybno.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Słubice dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Młodzieszyn z gminą Słubice.
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content