Informacja o XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu  2 lipca  2020 r. (  czwartek   ) o godz. 1500 w Gminnym  Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna XXII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z  następującym proponowanym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033
  5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zamknięcie obrad.

 

Related posts

Skip to content