Informacja o XXI Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Szanowni Mieszkańcy informujemy, iż w dniu 1 czerwca  2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie odbędzie się XXI  Sesja Rady Gminy Młodzieszyn .

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 4. Podjecie Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
  nieruchomości.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Zamknięcie obrad

Related posts

Skip to content