Informacja o XVIII  Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję że w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie  odbędzie się  XVIII  Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy
 6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
 7. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury i wniosków z komisji stałych oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków.
 8. Głosowanie nad przedstawionymi wnioskami.
 9. Podjęcie Uchwały budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2020.
 10. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 12. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content