Informacja o XIII Sesji Rady Gminy

Informujemy, że w dniu  16 września 2019 r. ( poniedziałek  ) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Młodzieszyn odbędzie się Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
  4. Podjecie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content