W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy

W dniu  10 sierpnia   2015 r. /  poniedziałek  / o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Młodzieszynie odbędzie się IX  Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Proponowany następujący  porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VIII  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
 5. a) w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2015 rok
 6. b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sochaczew na realizację zadania inwestycyjnego
 7. c) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 8. d) w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska gminy Młodzieszyn na lata 2015-2018 z uwzględnieniem lat 2019 – 2022.
 9. e) w sprawie powołania zespołu opiniodawczego do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
 10. f) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 11. g) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
 12. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14.  Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Skip to content