Informacja dotycząca odbioru odpadów

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. z powodu problemów technicznych z pojazdem nie zostały odebrane odpady zmieszane z miejscowości:  Skutki, Helenów, Młodzieszyn: ul. Polna, ul.Długa. 
Odbiór odpadów zmieszanych zostanie dokończony w dniu 29 maja 2019 r.

Related posts

Skip to content