Informacja dla mieszkańców związana z sytuacją hydrologiczną w rejonie rzeki Wisły i Bzury

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn

W związku z komunikatami IMIGW dotyczącymi przewidywanego wzrostu stanu wody środkowej Wisły, związanym z piętrzeniem lodowym  Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że został przekroczony stan alarmowy (550 cm) na wodowskazie Wyszogród. Obecnie tj. 19 lutego 2021 roku stan wód w Wyszogrodzie wynosi 590 cm, a w przeciągu ostatniej doby wzrósł o 4 cm. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną oraz jest w stałym kontakcie z Wodami Polskimi, Jednostkami OSP, Policją. Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Młodzieszyn stale otrzymuje powiadomienia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie. 

Rzeki Wisła i Bzura są otoczone wałami, których stan został sprawdzony przez druhów OSP Kamion. Nie ma żadnych przecieków przez wały, klapy na przepustach pozamykane, nie zauważono też by woda z Wisły cofała się do Bzury oraz rowów melioracyjnych. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie prowadzi prace związane z odśnieżaniem wałów oraz dróg dojazdowych do wałów.

Lód na rzekach w Wiśle i Bzurze jest w tej chwili przysypany śniegiem i w niektórych miejscach nie sposób określić jest faktycznego stanu wody.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Młodzieszynie, w spotkaniu wzięli udział: Sekretarz Gminy, przedstawiciele jednostek OSP, Policji, Rady Gminy, sołtysi wsi Kamion, Witkowice i Januszew, Kierownicy GOPS i GZGK oraz pracownicy urzędu gminy. Omówiono sytuację na rzekach oraz działania prewencyjne związane z sytuacją powodziową podjęte w okresie od ostatniego posiedzenia.

Poziom w dolnym odcinku Bzury jest wysoki, dlatego apelujemy szczególnie do mieszkańców miejscowości: Januszew, Nowy Kamion, Kamion Poduchowny, Kamion Mały, Witkowice o zachowanie ostrożności, o niewchodzenie na wały, a tym bardziej ich przekraczanie, a także omijanie doliny rzeki.

porównanie stanu wody

  • 151537441_241454157658476_5898946855812561853_n
  • 152013404_247328273646764_8136390157048227973_n
Skip to content