Informacja dla mieszkańców związana z sytuacją hydrologiczną w rejonie rzeki Wisły i Bzury

Zgodnie z komunikatami IMIGW dotyczącymi stanu wody środkowej Wisły, Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że obecnie tj. 26 lutego 2021 roku stan wody w Wiśle , w Wyszogrodzie wynosi 583 cm, w przeciągu ostatniej doby obniżył się o 63 cm. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną oraz jest w stałym kontakcie z Wodami Polskimi, Jednostkami OSP, Policją, Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Młodzieszynie. Omówiono sytuację na rzekach oraz działania prewencyjne związane z sytuacją powodziową. W przyszłym tygodniu odbędzie się wizja lokalna dotycząca stanu wód przy wale od strony pól oraz wyczyszczenia kanału Kamion – Januszew – Arciechów. Wskazanym rozwiązaniem jest budowa przepompowni wód w okolicach Januszewa.

Pomimo tego, że poziom wody w Wiśle w ciągu ostatniej doby obniżył się, poziom w dolnym odcinku Bzury nadal jest wysoki, dlatego apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności, o niewchodzenie na wały, a tym bardziej ich przekraczanie, a także omijanie doliny rzeki.

Informujemy również, że w dniu 25 lutego 2021 r. na zaproszenie Starosty Płockiego, Sekretarz Gminy Młodzieszyn oraz pracownicy urzędu gminy zajmujący się zarządzaniem kryzysowym uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego (zorganizowanym w trybie online). Podczas posiedzenia Starosta Płocki oraz Wójtowie i Burmistrzowie nadwiślańskich gmin powiatu płockiego przedstawili aktualną sytuację na rzece Wiśle  w powiecie płockim. W imieniu powiatu sochaczewskiego obecną sytuację hydrologiczną przedstawił Pan Lesław Siergiej – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Skip to content