Informacja dla Mieszkańców sołectwa Mistrzewice

Drodzy Państwo, mieszkańcy sołectwa Mistrzewice chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu rozdysponowywania drewna pozostałego po rozbiórce starego pomostu na rzece Bzurze w miejscowości Mistrzewice.

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z rozdysponowaniem drewna jest P. Andrzej Adamczyk – sołtys sołectwa Mistrzewice, a podstawą przydziału jest przekazana P. sołtysowi lista osób deklarujących odbiór drewna.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Sołtysa Sołectwa Mistrzewice.

Skip to content