W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MŁODZIESZYN

INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy w Młodzieszynie wyłonionego w postępowaniu na „Obsługę bankową budżetu Gminy Młodzieszyn i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015 – 2019”, zmienił się też z dniem 1 stycznia 2015 roku numer rachunku bankowego Gminy Młodzieszyn na następujący:

 

13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE

Wszystkie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat skarbowych, opłat za czynsz mieszkalny, opłat za dzierżawę, oraz wszystkie inne należności proszę kierować na w/w numer rachunku bankowego

Zmieniły się również numery rachunków bankowych

  1. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Młodzieszynie,

03 9011 0005 0390 3287 2000 0010

 

  1. Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

72 9011 0005 0390 3304 2000 0010

 

  1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie

38 9011 0005 0390 3290 2000 0010

 

Ulegną zmianie tez numery rachunków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Młodzieszynie.

O czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Skip to content