W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja dla beneficjentów projektu „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż projekt nr RPMA.04.03.01-14-a987/18 pt. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych, współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” jest na etapie wyłaniania wykonawcy.

W ogłoszonym przetargu złożono trzy oferty, dwie na wymianę pieców:

– Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca na kwotę 1.706.700,00 zł

– BIOŚ Sp. z o.o. ul. Lokalna 31, 09-410 Płock za kwotę 1.475.000,00 zł

oraz jedną na fotowoltaikę, kolektory słoneczne i pompy ciepła:

– FlexiPowerGroup Sp. z. o. o. Sp. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice za kwotę 509 655,42 zł.

Przetarg na piece został unieważniony z powodu zbyt dużych kosztów (zaplanowano 1.061.169 zł), a na część fotowoltaiczną jest dalej procedowany. Na piece ogłoszono nowy przetarg – otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2020 r. Po tym terminie zostanie zwołane zebranie beneficjentów, na którym zostaną przedstawione koszty, jakie uczestnicy projektu będą mieli do poniesienia. Wykonanie całości prac planowane jest do 30 września 2021 r.

Skip to content