II Sesja Rady Gminy

Informujemy,  że w dniu 28 listopada 2018 r. ( środa ) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się II Sesja Rady Gminy Młodzieszyn .

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I  Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwał:
    1. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
    2. w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Infrastruktury
    3. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
    4. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
    5. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
    6. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    7. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
    8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content