Gminny Dzień Strażaka

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W tym roku uroczyste obchody święta strażaków w Gminie Młodzieszyn odbyły się 6 maja. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Dariusza Kuźmińskiego, w której uczestniczyły poczty sztandarowe OSP Kamion i OSP Witkowice, druhny i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z Gminy Młodzieszyn, przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych, oraz mieszkańcy gminy. W czasie mszy św. Wójt Gminy Monika Pietrzyk podziękowała strażakom za ich codzienną społeczną służbę, trud i poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności oraz nieustanną gotowość niesienia pomocy. Słowa podziękowań w kierunku druhów strażaków skierował również ks. proboszcz Dariusz Kuźmiński, podkreślając jak ważne jest istnienie Ochotniczych Straży Pożarnych dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

Po nabożeństwie dalsza część uroczystości odbyła się w Kamionie, gdzie wszystkich zgromadzonych przywitała Monika Pietrzyk Wójt Gminy i Roman Stobiecki Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Następnie głos zabrała Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Piotr Piątkowski, w imieniu Posła na Sejm Macieja Małeckiego list gratulacyjny i życzenia odczytała Zofia Miszczak.   

Obchody Dnia strażaka były również okazją do odznaczeń które otrzymali: Grzegorz Pakoca z OSP Witkowice – Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, Michał Dachowski z OSP Młodzieszyn – Odznaka Strażaka Wzorowego.

Podczas uroczystości strażakom został przekazany sprzęt  zakupiony ze środków pozyskanych z Funduszu Ubezpieczenia Składkowego Rolników o wartości 15 051,00zł.

 

 

Related posts

Skip to content