Gmina Młodzieszyn oczami statystyki

Decydującym zjawiskiem o stanie i zmianach liczby ludności w każdej społeczności jest demografia, która duże znaczenie odgrywa w instytucjach gminnych. Dane statystyczne pozwalają na dokładne określenie liczby jej mieszkańców. Wraz z nowym rokiem, przyszedł czas na podsumowanie tego zjawiska i zestawienie informacji dotyczącej zmian w liczbie ludności w Gminie Młodzieszyn.

W Gminie Młodzieszyn na ostatni dzień 2019 roku zameldowanych na stałe było 5521 osób: 2752 mężczyzn i 2769 kobiet. Porównując poprzedni rok 2018, liczba mieszkańców gminy wzrosła o 14 osób. Wzrost liczby mieszkańców spowodowany jest osiedlaniem się ludności w naszej gminie. Na pobyt czasowy w minionym roku zameldowało się 67 cudzoziemców.

Liczba urodzonych dzieci przedstawia się następująco – w 2019 roku w Gminie Młodzieszyn urodziło się  65 dzieci – 33 chłopców i 32 dziewczynki, więcej o 12 niż w 2018 roku, ale mniej o 4 niż w 2017 roku. Najwięcej dzieci  urodziło się w miejscowości Młodzieszyn (14), Witkowice (9) Janów (6), Juliopol (5) i Helenka (4), w Kamionie Dużym, Kamionie Małym Kamionie Podgórnym, Kamionie Poduchownym i Nowym Kamionie łącznie 13 dzieci. Miesiące, w których najczęściej  rodziły się dzieci w naszej gminie to marzec, październik i grudzień (po 8).

Okazuje się, że najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to Aleksandra (4),  Alicja (3) i  Zofia (3), a wśród chłopców: Jan (4) i Kacper (4). Z oryginalnych zaś: Arich, Milan.

Na demografię wpływa również liczba zgonów. W minionym roku zmarło 79 osób, o 3 więcej niż w 2018 r. Przyrost naturalny był więc ujemny.  Z kolei saldo migracji wzrosło, odnotowano je na poziomie +14.

Warto podsumować także liczbę małżeństw. W Urzędzie Stanu Cywilnego w  Młodzieszynie  24 pary zdecydowały się na zawarcie małżeństwa w tym  zarejestrowano 18 ślubów konkordatowych i  6 ślubów cywilnych.

Uwarunkowania demograficzne stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju gmin i jej otoczenia.  W sytuacji postępującego spadku dzietności oraz starzenia się społeczeństwa, liczba mieszkańców Gminy Młodzieszyn rośnie. Wzrasta także liczba urodzeń i chociaż przyrost naturalny jest ujemny, to obserwujemy tendencję wzrostową i szansę na to, że liczba urodzeń przewyższy liczbę zgonów.

Related posts

Skip to content