W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Gmina Młodzieszyn oczami statystyki – podsumowanie 2020 roku

Nowy rok to czas podsumowań i zestawień – także tych związanych z informacjami dotyczącymi zmian w liczbie ludności w Gminie Młodzieszyn.

Rok 2020 był trudny również dla demografii gminy Młodzieszyn. Porównując poprzedni  – 2019 rok, liczba mieszkańców gminy zmalała o 23 osoby.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zameldowanych na stałe było 5498 osób:  2735 mężczyzn i  2763 kobiety oraz na pobyt czasowy 75 osób (39 mężczyzn i 36 kobiet). W minionym roku naszą gminę odwiedziło 36 cudzoziemców, którzy zarejestrowali swój pobyt.

W 2020 roku w Gminie Młodzieszyn urodziło się  68 dzieci –  34 chłopców i 34 dziewczynki, nieznacznie więcej niż w minionych latach. Zmarły 93 osoby, to więcej niż w poprzednich latach. Przyrost naturalny był więc ujemny (-25). 

Najwięcej dzieci  urodziło się w miejscowości Młodzieszyn (16), Janów (7), Witkowice (6) Juliopol (5) w Kamionie Dużym, Kamionie Małym, Kamionie Podgórnym, Kamionie Poduchownym i Nowym Kamionie łącznie 10 dzieci. Miesiącami, w których najczęściej rodziły się dzieci w naszej gminie to:  październik (10), maj (9), kwiecień (8), styczeń (7).

Najpopularniejsze imiona wśród dziewczynek to Julia (5)  Zofia (5), Maria (3), Maja (3), Lilianna (3), a wśród chłopców: Antoni (3), Jan (3), oryginalne: Mia, Samuel.

Warto podsumować także liczbę małżeństw. W Urzędzie Stanu Cywilnego w  Młodzieszynie 16 par zdecydowało się na zawarcie małżeństwa w tym  zarejestrowano 10 ślubów konkordatowych i  6 ślubów cywilnych.

Skip to content