Funkcjonowanie Urzędu Gminy Młodzieszyn w czasie epidemii

Urząd Gminy wprowadził zmiany ułatwiające załatwianie spraw, pomimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii. W pełnym zakresie funkcjonować będzie Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. Kasa czynna jest w poniedziałki w godz. 9:30 -15:30, od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:00.  Przypominamy o możliwości dokonywania płatności kartą lub przelewem.

W dalszym ciągu będziemy wchodzić do kasy pojedynczo. Natomiast klienci załatwiający sprawy w pozostałych referatach Urzędu, obsługiwani będą przez pracowników poszczególnych referatów również pojedynczo, na parterze przez holem głównym.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dla Państwa utrudnienie jednak te wszystkie obostrzenia wprowadzone są dla bezpieczeństwa wszystkich. Zapewniamy, że przychodząc do urzędu zawsze zostaną Państwo obsłużeni i dołożymy wszelkich starań aby Państwa sprawy były niezwłocznie załatwiane.

Pragniemy podkreślić, że w dalszym ciągu obowiązują ogólne zasady, pozwalające na zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania ust i nosa, przebywając na terenie urzędu, jak również o konieczności dezynfekowania rąk.

Do Urzędu Gminy wchodzimy obowiązkowo w maseczce.

Jeśli to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy e-Puap lub telefonicznie.

Godziny pracy Urzędu Gminy Młodzieszyn:
poniedziałek: w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek-piątek: w godz. 8.00 – 16.00.

Kasa:
poniedziałek: w godz. 9.30 – 15.30,
wtorek-piątek: w godz. 8.30 – 14.00.

Podatki i czynsz płacimy na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

Śmieci płacimy na indywidualne konto lub na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

Telefon do kasy Urzędu: 46 864 17 56

 

tel. 46 8641750, fax. 468641765

e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl

 

Related posts

Skip to content