Fundusz Sołecki 2016
Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki
Łączne w tym
wydatki bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1 921 92109 Adamowa Góra Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra 5,000.00 0.00 5,000.00
926 92695 Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej swietlicy wiejskiew w Adamowej Górze 6,785.37 0.00 6,785.37
zmiana zmiana
926 92695 Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra 10,430.00 0.00 10,430.00
926 92695 zakup wyposazenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze 1,355.37 1,355.37 0.00
2 900 90015 Bibiampol Modernizacja oświetlenia ulicznego 9,685.00 0.00 9,685.00
3 600 60016 Bieliny, Olszynki Remont drogi gminnej poprzez gruzowanie i wałowanie 7,555.47 7,555.47 0.00
4 600 60016 Janów Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów 20,000.00 0.00 20,000.00
zmiana
010 01042
600 60016 Remont drogi gminnej kolo parku 2,783.10 2,783.10
5 600 60016 Januszew Udrożnenie przydrożnych rowów gminnych 9,422.46 9,422.46 0.00
6 600 60016 Juliopol Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki 26,983.82 0.00 13,000.00
900 90015 Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) 13,983.82
7 600 60016 Justynów Remont dróg gminnych i konserwacja gminnych rowów przydrożnych 8,897.37 8,897.37 0.00
8 600 60016 Kamion Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion 26,633.76 0.00 26,633.76
9 600 60016 Leontynów Remont drogi gminnej przez wieś w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej 7,993.05 7,993.05 0.00
10 600 60016 Marysin Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem 6,417.77 6,417.77 0.00
11 600 60016 Młodzieszyn Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie 29,171.70 0.00 29,171.70
12 600 60016 Młodzieszynek Remont drogi gminnej Młodzieszynek 8,547.31 8,547.31 0.00
13 900 90015 Helenka Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence 14,469.16 0.00 14,469.16
14 600 60016 Helenów, Skutki Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych 9,509.97 9,509.97 0.00
15 600 60016 Radziwiłka Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka 7,409.61 7,409.61 0.00
16 600 60016 Nowa Wieś- Rokicina Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie 7,613.81 7,613.81 0.00
17 921 92109 Stare Budy Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych 12,748.03 0.00 12,748.03
zmiana 0.00 12,748.03 -12,748.03
po zmianie 12,748.03 12,748.03 0.00
18 921 92109 Mistrzewice Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice 11,493.65 0.00 11,493.65
19 600 60016 Nowe Mistrzewice Remont drogi gminnej 7,934.70 7,934.70 0.00
20 921 92195 Witkowice Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie 2,500.00 2,500.00 0.00
600 60016 Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice 13,194.37 13,194.37
Ogółem 262,749.48 113,882.39 148,867.09

Skip to content