Fundusz Sołecki 2015
Lp. Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki Zrealizowane wydatki wykonanie w %
1 Adamowa Góra Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra 10,440.89 6,745.07 64.60
2 Bibiampol Remont drogi gminnej drugi etap ( Bibiampol Mały ) 8,561.53 8,561.53 100.00
3 Bieliny, Olszynki Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszynki 6,786.58 6,786.58 100.00
4 Janów Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów 20,255.33 20,255.33 100.00
5 Januszew Udrożnenie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew 8,535.43 8,535.43 100.00
Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew
6 Juliopol zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn 24,066.25 24,066.25 100.00
Remont drogi gminnej we wsi Juliopol
Modernizacja oświetenia ulicznego we wsi Juliopol
7 Justynów Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów 7,935.08 7,935.07 100.00
8 Kamion Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion 23,753.02 23,753.02 100.00
9 Leontynów Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej. Naprawa przepustu na tej drodze gminnej 7,204.21 7,204.21 100.00
10 Marysin Zakup tłucznia na drogę gminną we wsi Marysin 5,742.49 5,742.49 100.00
11 Młodzieszyn Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn 26,102.22 26,000.00 99.61
Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn
12 Młodzieszynek Remont drogi gminnej Młodzieszynek 2 7,647.95 7,647.94 100.00
13 Helenka Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki 12,868.40 12,868.40 100.00
14 Helenów, Skutki Konserwacja rowów gminnych we wsi Helenów-Skutki 8,613.73 8,613.73 100.00
Konserwacja dróg gminnych we wsi Helenów-Skutki
15 Radziwiłka Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka 6,656.07 6,656.07 100.00
16 Nowa Wieś- Rokicina Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina 6,838.78 6,838.77 100.00
17 Stare Budy Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszelewskiej do granicy Gminy Iłów we wsi Stare Budy 11,537.18 11,537.18 100.00
18 Mistrzewice Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice 10,153.76 10,153.76 100.00
Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice
19 Nowe Mistrzewice Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyny Świerczewskiej we wsi Nowe Mistrzewice 7,073.70 7,073.70 100.00
20 Witkowice Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice 14,225.71 14,225.71 100.00
Ogółem 234,998.31 231,200.24 98.38

(

Skip to content