Dożynki gminne w Młodzieszynie 2017

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika: święto plonów, radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. 8 września 2017 roku w Kościele p.w. Narodzenia N.M.P w Młodzieszynie odbyły się dożynki parafialne gdzie o godz. 12.00 sprawowana była msza święta dziękczynna za plony oraz w intencji rolników przez ks. Dziekana Bogumiła Karpa, naszego gościa z Rawy Mazowieckiej.

Barwny korowód zebrał przy wejściu do kościoła, którego początek stanowił bochen chleba wypieczony w rodzinnej piekarni Państwa Boczkowskich, przepiękny wieniec dożynkowy w tym roku wykonany przez wieś Budy Iłowskie oraz wieniec z Urzędu Gminy, kosz  wędlin ofiarowany przez Państwa Sikora z Adamowej Góry oraz zboża. Rolę Starostów gminnych dożynek pełniki Państwo Kowalczyk z Bud Iłowskich.

Podczas mszy świętej  poświęcony został chleb, wieńce dożynkowe, dary ziemi, nasiona i ziarna. Na zakończenie mszy świętej po procesji, zgodnie ze staropolską tradycją, wszyscy dzielili się chlebem jako wyraz, że stanowimy jedną wspólnotę.

Obchody Święta Plonów to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w kalendarzu staropolskich obrzędów rolniczych. Jesteśmy dumni, że w naszej parafii podtrzymywana jest tradycja dożynek, dzięki którym okazujemy wdzięczność i szacunek rolnikom.

Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Ale rolnictwo to coś więcej niż żywność, to skarbnica cennych wartości społecznych i kulturowych.

Ten rok był dla rolników trudny. Część upraw nie przetrzymała zimowych mrozów. Lokalne nawałnice, deszcze i grad, których tego lata nie brakowało, spowodowały w wielu gospodarstwach znaczne szkody.

Wójt Gminy Młodzieszyn podziękowała rolnikom i ich rodzinom za ogromny trud włożony w zbiór tegorocznych plonów. To dzięki Waszej ciężkiej pracy i szacunku do ziemi w Polsce nie brakuje chleba.

„Chociaż praca na roli zmieniła nieco swój dawny charakter w związku z postępem techniki, to jednak nadal zachowuje swe tradycyjne, istotne znamiona. Warsztatem pracy jest ziemia, którą człowiek uprawia, a uprawiając pozwala się objawić tej ziemi w jej urodzaju, w jej naturalnej płodności. Staje się więc ta ziemia — warsztat pracy rolnika — ziemia, która rodzi i karmi, jakimś podobieństwem matki: matka-ziemia.” Jan Paweł II, Łomża 04.06.1991r.

 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC

 

Related posts

Skip to content