Dofinansowanie na budowę infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie promesę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn” w wysokości 99 670,97 co stanowi 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem zadania jest utworzenie bazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, z zakresu życia, zachowań i biologii ptaków oraz nabędzie umiejętności w jaki sposób należy chronić środowisko przyrodnicze, które go otacza.

Baza ornitologiczna ma umożliwić poznanie różnorodności gatunkowej ptaków, poszerzyć wiedzę o ptakach, ich biologii, życiu, obyczajach. Dobór ciekawych gier ekologiczno – edukacyjnych aktywnych oraz tablic ekologicznych będzie również stanowić interesującą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i  uatrakcyjni  pracę  z dziećmi na świeżym powietrzu. Gry służą jako narzędzia poznawcze, spełniają rolę diagnostyczną, weryfikując poznany wcześniej materiał. Poprzez zabawę, dzieci łatwiej przyswajają wiedzę i aktywniej uczestniczą w zajęciach.

Pismo z wfosigw

Related posts

Skip to content