Ciekawe miejsca
  1. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Młodzieszynie wraz z zabytkową dzwonnicą.

Wymurowany w 1875 roku kościół został zniszczony w czasie działań wojennych II Wojny Światowej. Obecny został pobudowany w latach 1947-1951 według projektu architekta Włodzimierza Skolimowskiego.

W kościele Parafii Narodzenia Naj����������������������więtszej Marii Panny w Młodzieszynie znajduje się krucyfiks pochodzący z Norymbergii z XVII w. i zabytkowa monstrancja z tego samego okresu. Obok kościoła stoi dzwonnica, pamiątka po dawnym kościele z 1875 r. zburzonym czasie II Wojny Światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej została ona zamieniona na więzienie gdzie przetrzymywano i mordowano mieszkańców z tego terenu.

  1. Cmentarz w Juliopolu

Cmentarz żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze” poległych w walce z oddziałami niemieckimi podczas bitwy nad Bzurą 1939r. Jeden z największych na terenie kraju cmentarz żołnierzy polskich poległych w czasie wojny 1939r. Spoczywa tutaj wedle różnych źródeł od 2200 do 3772 żołnierzy. (Zabytek)

  1. Dawna gajówka w Januszewie

To miejsce śmierci generała Franciszka Seweryna Włada. W wojnie obronnej 1939 dowodził 14 Dywizją Piechoty w składzie Armii Poznań. Po bitwie nad Bzurą, w nocy z 15 na 16 września rozformował dywizję i wydał rozkaz o przebijaniu się oddziałów do Warszawy wraz ze zgrupowaniem gen. Tadeusza Kutrzeby. Wład wraz ze swym sztabem i resztkami 58 pułku piechoty postanowił przebijać się przez Bzurę. 17 września jego oddział został zaatakowany ciężkim ogniem artylerii niemieckiej w lasach niedaleko Iłowa nad Bzurą. Ciężko ranny w głowę generał zmarł 18 września 1939 r. Przed śmiercią podyktował jeszcze sw��j ostatni list do żony, który znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie: „Myślę stale o tobie… Umieram za Polskę. Wychowaj naszego syna na dzielnego Polaka. Spowiadałem się…��� Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Powązki w Warszawie.

  1. Pomnik gen. F. Włada dowódcy 14 Dywizji Piechoty znajduje się przy Szkole Podstawowej w Kamionie, gdzie 17.IX.1939r. w wyniku ostrzału artylerii niemieckiej generał Wład odniósł śmiertelne rany.
  2. Obeliks św. Jacka w Kamionie

Przy kościele Parafii Św. Michała Archanioła i Św. Anny znajduje się kamień z odciśniętą stopą św. Jacka.

Legenda mówi, że w pierwszej połowie XIII w. pochodzący ze Śląska św. Jacek Odrowąż, dominikanin, w czasie jednej ze swoich misyjnych podróży zawitał tak��e na Mazowsze. Zmierzającemu do Wyszogrodu ��więtemu stanęła na drodze Wisła, która „była akurat pełniejsza niż zwykle i wylewała się z koryta”. Wokół nie było ��adnej przeprawy ani łódki. Wtedy święty Jacek naznaczył Wisłę znakiem krzyża, zrzucił z ramion płaszcz, rozłożył go na falach rzeki i przeszedł po nim przez nurt rzeki. Za nim ruszyli jego towarzysze podróży: Godyn, Florian i Benedykt. Osiemsetletnią pamiątką owego cudownego wydarzenia jest kamień w Kamionie, na którym ponoć św. Jacek odpoczywał. Przez lata pokazywano także ślad jego stopy odciśnięty w twardej skale. Kamień częściowo skrywa wzniesiona na nim osobliwa murowana kapliczka z niby-attyką zwieńczoną żeliwnym krzyżem.

Postać św. Jacka widnieje w herbie gminy Młodzieszyn

  1. Pole Bitwy nad Bzurą

Obelisk, tablica pamiątkowa oraz most im. gen. dywizji Tadeusza Kutrzeby. Witkowice to rejon walk i miejsce dramatycznej przeprawy przez Bzurę oddziałów wojska polskiego w dniach 16-19.IX.1939r. Pod Witkowicami 17.IX.1939r., ppor. Łukasz Ciepliński w boju z niemieckim uderzeniem pancernym, ogniem działka p-panc „Bofors”, zniszczy�� 8 czołgów wroga.

  1. Mogiły żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Mistrzewicach Cmentarz 120 żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą 1939r. Obszar Mistrzewic to rejony przeprawowe oraz pozycje wyjściowe 7 pułku strzelców konnych wielkopolskich, podczas walk o Brochów 14-16.IX.1939r. Utrzymanie Mistrzewic i położonego naprzeciw nich Brochowa miało gwarantować bezpieczną przeprawę dla maszerujących ku rzece dywizji ze składu armii „Poznań” i „Pomorze”. Na cmentarzu spoczywa m.in. mjr Kazimierz Dorożyński, d-ca I batalionu 18 pułku piechoty.(Zabytek)

 

  1. Miejsce spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego w Budach Starych

Od 16.IX.1939r. wieś Budy Stare i okalające ją lasy stały się miejscem koncentracji oddziałów polskich armii „Poznań” i „Pomorze” w drodze na przeprawy przez Bzurę w rejonie Mistrzewice – Witkowice – Kamion. Wieś Budy Stare i okoliczne lasy by����������������y silnie ostrzeliwane i bombardowane przez lotnictwo niemieckie. Na skraju wsi znajduje się cmentarz 225 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie bitwy.

  1. Pole walki baterii kpt. L. Głowackiego z natarciem pancernym wroga w Janowie-Ruszkach

Znajduje się tu wieża nawigacyjna-lotnicza, pole walki 6 baterii 17 PAL-u pod dowództwem por. Ludwika Głowackiego oraz 4 baterii 17 PAL-u, ppor. Adama Czartoryskiego. W dniu 16.IX.1939r. polscy artylerzyści odnieśli tutaj spektakularne zwycięstwo z niemieckim uderzeniem pancernym pułku Waffen SS „Leibstandarte Adolf Hitler”. Zniszczono 22 czołgi oraz 31 motocykli wroga. (Zabytek)

  1. „Kuszówka” powstała w oparciu o ogromne doświadczenie czołowego polskiego powo��ącego Romana Kusza. Korzystając z funkcjonalnej infrastruktury własnego ośrodka oraz dogodnej lokalizacji w centrum kraju, właściciele podjęli się działań ściśle związanych z jeździectwem wyczynowym jak i rekreacyjnym. Polecamy: przejazdy powozem konnym – śluby, kuligi, kursy powożenia

Skip to content