Bezpieczne przejścia dla pieszych w Młodzieszynie

W dniu 27 lutego 2020 r. Gmina Młodzieszyn złożyła wniosek w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” ze środków wojewody mazowieckiego, pn. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2018-2020”. Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 95 tys. zł na przejścia dla pieszych, zlokalizowane na ul. Wyszogrodzkiej w Młodzieszynie, pierwsze zlokalizowane przed Urzędem Gminy, drugie zaś pomiędzy ul. Konwaliową, a ul. Leśną – łączące tzw. osiedle za lasem z chodnikiem po przeciwnej stronie jezdni, którym bardzo często uczęszczają dzieci kierując się do pobliskiej szkoły.

Projekt przewiduje budowę dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych, obejmujących budowę pełnej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom ruchu w tym: zamontowanie urządzeń BRD, oświetlenie przejść dla pieszych, wyposażenie w oznakowanie poziome i pionowe.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, spośród złożonych projektów wyłoni 20 najwyżej ocenionych. Następnie zostaną przekazane ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie pozytywnie zakwalifikowany. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, zarówno tych starszych jak i młodszych. Program „Bezpieczne przejścia dla pieszych” ma na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, oraz zapewnienie wszystkim bezpiecznej drogi do szkoły lub pracy.

 

 

Skip to content