Apel Wójta w sprawie aktów wandalizmu

Szanowni Mieszkańcy,
przejawiające się akty wandalizmu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terenie naszej gminy rodzą moje zaniepokojenie. Umyślne niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza własności publicznej, która ma służyć społeczeństwu, budzi duży niepokój i brak szacunku dla drugiego człowieka.

Wandalizm jest traktowany jako przestępstwo lub wykroczenie, przynosi tylko wymierne szkody i powoduje ubożenie społeczeństwa. Zjawisko to jest niepokojące także w związku z tym, że każdy z nas może doświadczyć aktów wandalizmu w zakresie własnego mienia.

Jako Wójt Gminy proszę, aby zwracać uwagę na otoczenie wokół nas i wszelkie przejawy wandalizmu zgłaszać na policję i o alarmowanie w przypadkach zauważenia niepokojących zachowań dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z miejscowym dzielnicowym – Tomaszem Królikowskim tel.  506 866 202.

Wójt Gminy Młodzieszyn
/-/ Monika Pietrzyk

  • 468
  • 20200309_163042
  • 20200309_163300
  • 20200309_163307

Related posts

Skip to content